Public Offer
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Даний договір між ФОП Жуковою Анастасією Станіславівною, У ПОДАЛЬШОМУ «ВИКОНАВЕЦЬ», та КОРИСТУВАЧЕМ ПОСЛУГ, ВКАЗАНИХ НА ІНТЕРНЕТ-САЙТІ, У ПОДАЛЬШОМУ «ЗАМОВНИК», ЯВЛЯЄТЬСЯ ДОГОВОРОМ ПОРУЧЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ І ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ І ВИЗНАЧУЄ ОСНОВНІ УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ І ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-САЙТ HTTPS://ENIF.ME/. ПОКУПЕЦЬ, ДІючи з метою придбання послуги, приймає умови справжнього договору купівлі-продажу послуг (далі - договір) на наступних умовах.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення — рішення Замовника замовити послугу, оформлену в інтернет-магазині та/або доручення на придбання послуги.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) студії: enif.me/ будь-якій фізичній особі (далі - Замовнику) укласти договір купівлі-продажу послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх замовників.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, та погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії.

Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
3. ЦІНА ПОСЛУГИ
3.1. Ціна на кожну позицію Послуги вказана на веб-сайті Інтернет-магазину.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку послугу.

3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу Виконавець зобов’язується проінформувати Замовника про зміну ціни Послуги.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Виконавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Виконавцем ціни на Послугу, що оплачена Замовником, не допускається.

3.7. Зобов’язання Замовника оплати Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Виконавцем та Замовником за Послугу здійснюються засобами, зазначеними на сайті: enif.me/ або виставленням рахунку за реквізитами.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Послуги здійснюється Замовником через сайт: enif.me/

4.2. При замовленні на сайті студії Замовник зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я Замовника або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса електронної пошти;

4.2.3. контактний телефон.

4.3. найменування, кількість, ціна обраної Замовником Послуги вказуються у кошику Замовника на сайті студії.

4.4. Якщо Виконавцю потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі не надання необхідної інформації Замовником Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при купівлі послуги на сайті: enif.me/.

4.5. Прийняття Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних у реєстраційну форму на сайті студії: enif.me/.

4.6. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
5. ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ
5.1. Замовник має право відмовитись від послуги у будь-який час до її надання, а після надання — у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

У такому разі передоплата за послуги, якщо така була зроблена, утримується Виконавцем як компенсація.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного подальшого використання послуг, придбаних у Виконавця.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Замовником недостовірної чи неправдивої інформації.

6.3. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

6.4. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця та/або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення — рішення Замовника замовити послугу, оформлену в інтернет-магазині та/або доручення на придбання послуги.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) студії: enif.me/ будь-якій фізичній особі (далі - Замовнику) укласти договір купівлі-продажу послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх замовників.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, та погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії.

Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
3. ЦІНА ПОСЛУГИ
3.1. Ціна на кожну позицію Послуги вказана на веб-сайті Інтернет-магазину.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку послугу.

3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу Виконавець зобов’язується проінформувати Замовника про зміну ціни Послуги.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Виконавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Виконавцем ціни на Послугу, що оплачена Замовником, не допускається.

3.7. Зобов’язання Замовника оплати Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Виконавцем та Замовником за Послугу здійснюються засобами, зазначеними на сайті: enif.me/ або виставленням рахунку за реквізитами.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Послуги здійснюється Замовником через сайт: enif.me/

4.2. При замовленні на сайті студії Замовник зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я Замовника або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса електронної пошти;

4.2.3. контактний телефон.

4.3. найменування, кількість, ціна обраної Замовником Послуги вказуються у кошику Замовника на сайті студії.

4.4. Якщо Виконавцю потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі не надання необхідної інформації Замовником Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при купівлі послуги на сайті: enif.me/.

4.5. Прийняття Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних у реєстраційну форму на сайті студії: enif.me/.

4.6. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
5. ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ
5.1. Замовник має право відмовитись від послуги у будь-який час до її надання, а після надання — у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

У такому разі передоплата за послуги, якщо така була зроблена, утримується Виконавцем як компенсація.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного подальшого використання послуг, придбаних у Виконавця.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Замовником недостовірної чи неправдивої інформації.

6.3. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

6.4. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця та/або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
Contact Details
ФОП: ЖУКОВА АНАСТАСІЯ СТАНІСЛАВІВНА

ЄДРПОУ: 3541909161
ПОДАТКОВИЙ СТАТУС: ФОП, 3 ГРУПА

+380 50 972 49 86
MAIL@ENIF.ME